Muzikál Praha

Bližšie informácie v prílohe.
Viac informácií nájdete tu