Spracovanie daní

Potrebujete vypracovať daňové priznanie a hľadáte skúseného odborníka, ktorý Vám vypracuje daňové priznanie načas a bezchybne podľa požiadaviek platnej legislatívy a zároveň poradí, ako optimalizovať svoju daňovú povinnosť?

Naše služby v oblasti daňového poradenstva zahŕňanú najmä nasledovné oblasti:

Daň z príjmov

 • Príprava kalkulácie dane z príjmov
 • Výpočet preddavkov na daň z príjmov
 • Daňové priznanie k dani z príjmov pre FO typ A (zamestnanci)
 • Daňové priznanie k dani z príjmov pre FO typ B
 • DPH
 • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty na mesačnej, príp. kvartálnej periodicite
 • Súhrnný výkaz k DPH

Miestne dane

 • Splnenie oznamovacej povinnosti
 • Daňové priznanie k dani z nehnuteľností
 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • Výpočet preddavkov na daň z motorových vozidiel