Spracovanie miezd

Naša spoločnosť Vám v oblasti miezd zabezbečí:

 • Mesačné spracovanie mzdovej agendy (výpočet miezd, dane zo závislej činnosti a príslušných odvodov podľa podkladov získaných od klienta)
 • Vyhotovenie mesačných výkazov pre zdravotnú a sociálnu poisťovňu
 • Príprava štvrťročných prehľadov o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti
 • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • Ročné hlásenie o zrazených ročných preddavkoch zo závislej činnosti
 • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • Vypracovania pracovnej zmluvy, alebo dohody v zmysle ustanovení Zákonníka práca
 • Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do zdravotnej a sociálnej poisťovne
 • Komplexné poradenstvo v pracovno-právnej oblasti
 • Zastupovanie klientov v prípade kontroly daňového úradu, zdravotnej alebo Sociálnej poisťovne
 • Vypracovanie dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnanca