Oswienčim

Bližšie informácie v prílohe
Viac informácií nájdete tu